Återrapport av den gångna tiden | Sverigedemokraterna Torsås

Återrapport av den gångna tiden

Torsåskf

Från vänster, Kent Freij, Martin Kirchberg, Nicklas Thorlin, Janita Kirchberg, Per Olov Karlsson och Per-Olov Vickius

Året rullar på i all sin hast, snart är kylan bortbytt mot värme. Det är hög tid för att delge en enkel återrapport av den gångna tiden sedan rekordvalet.

Sverigedemokraterna var valets stora vinnare, både på riksnivå och lokalnivå. I Torsås kammade vi hem 17.90% av rösterna – en slående ökning jämfört med 2010. Ett stort Sverigedemokraterna gjorde framtiden ovis då inget av blocken fick egen majoritet. Osäkerheten varade ända tills mitten av november då nyheten kom att sex partier bildar allians. En spretig allians av borgerliga och socialistiska partier skulle samarbeta, endast Sverigedemokraterna och Centerpartiet uteblev och hamnade i opposition.

Sedan årsskiftet har vi varit representerade i alla politiska nämnder, var och vilka som sitter i dessa nämnder hittar du under fliken Förtroendevalda.

Vi har än så länge lämnat tre motioner till kommunfullmäktige. Första motionen vi lade handlar om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri. Medborgarnas väl och trygghet är något vi sverigedemokrater bejakar. Den andra motionen var om att ta större hänsyn till närboendes försämrade boendemiljö vid etablering av vindkraftverk. För oss är det självklart att omsorgen om medborgarna och vårt kulturlandskap går före kraftig vindkraftsexploatering. Den tredje motionen handlar om märkning av kommunens bilpark. Vi vill att kommunens varumärke exponeras i det offentliga rummet.

Fler motioner är på gång, vi tar det förtroende vi fick av väljarna på största allvar och kommer driva en aktiv torsåsvänlig politik!

På återseende!

Vänliga hälsningar,

Kommunfullmäktigegruppen