Gullabo skola | Sverigedemokraterna Torsås

Gullabo skola

Sverigedemokraterna gick till val på att bevara de mindre skolorna i bygden – vi ser därför med stor oro att Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna påbörjar nedmonteringen av Gullabo skola.

Med en bristfällig utredning till grund beslutade bildningsnämnden att flytta mellanstadiet till Torskolan. Det var dock inte en enig nämnd som beslutade, utan ärendet avgjordes med en utslagsröst då Moderaterna avstod. Endast Sverigedemokraterna och Centerpartier motsatte sig centraliseringen, men även att frågan beslutades i nämnden och inte i kommunfullmäktige.

Utredningen som låg till grund för beslutet var bristfällig på många olika sätt. Bristerna var i form av obesvarade frågor, ofullständiga resonemang och begränsade möjligheter för barn, föräldrar och personal att i dialog och samverkan påverka förslagen.

Frågan om Gullabo skola är större än bildningsnämnden, därför borde ärendet tagits i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna har för avsikt att överklaga till förvaltningsrätten för att pröva frågan, än är kampen inte över