Motioner | Sverigedemokraterna Torsås

Motioner

Motioner

Här är de motioner (politiska förslag) som vi föreslagit kommunfullmäktige.

Motioner under mandatperioden 2018-2022

2019

Motion – översyn av tjänstemannastaben i kommunen

Motion – Fast placerade lokalpoliser i kommunen

Motion – Stötta särbegåvade elever

Motion – Genomgripande organisationsanalys av Socialförvaltningen

Motion – Elektroniska dosetter

Motion –  Mobil förskola

Motion – Avidentifierade rekryteringshandlingar

Motion – Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Motion – Verksamhetsutveckling i kommunens administration

Motioner under mandatperioden 2014-2018

2018

Motion – Införa mentorer även på låg och mellanstadiet

Motion – Trivseltimme för äldre med hemtjänst

Motion – Införa ett regelverk för planering, genomförande och uppföljning av investeringar

Motion – Inför digital justering av protokoll

Motion – Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde

Motion – Klädkoder för att motverka kvinnoförtryck

Motion – Regler för anställningar inom Torsås kommun

Motion – Motorgård till våra tonåringar i kommunen

Motion – Språkkrav på personal

Motion – SMS-information vid problem med skolskjutsar

Motion – Mångkulturellt bokslut

Motion – Ändra detaljplanen för Skytteholmen

Motion – Bygg ett trygghetsboende på Lövsångaren 6

2017

Motion om sommarförskola på olika platser i kommunen

Motion om vägskyltar vid infart till Torsås kommun

Motion om varma ändamålsenliga jackor

Motion om fria bussresor för seniorer

Motion om valfrihet i skolbespisningen

Motion om traditionsenligt Luciatåg för KF-ledamöter

Motion om gratis trygghetslarm

Motion om att ta bort karensdagen

Motion om att införa fler dagbarnvårdare i kommunen

Motion om mobilfri grundskola

2016

Motion om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Motion om införande av E-petition i Torsås kommun

Motion om att nyttja kommunens lokaler istället för Folkets Hus – för främjande av demokratin

Motion om införande av oppositionsråd i Torsås kommun

Motion om införande av flaggpolicy i Torsås kommun

Motion om åldersbestämning av ensamkommande

Motion om policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök

Motion om Bergkvara stationshus

2015

Motion om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri

Motion om att ta större hänsyn till närboendes försämrade boendemiljö vid etablering av vindkraftverk

Motion om märkning av Torsås kommuns bilpark

Motion om expeditionerna på avdelningarna Solrosen och Grönkulla i boendet Solgläntan, Söderåkra

Motion om uppsägning av avtalet med Länstyrelsen/migrationsverket angående ensamkommande barn