Sverigedemokraterna Torsås | Sverigedemokraterna i Torsås | Sida 2

Sverigedemokraterna Torsås

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Torsås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

                                    svenska-flaggan-243x162

Martin Kirchberg

Ordförande SD Torsås

073-100 78 83

 

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2018

  Av Martin Kirchberg den 11 januari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Frågor om vidarebosättning

  Av Martin Kirchberg den 19 december, 2017
  0

  Barometern skriver idag om de frågor om vidarebosättning som vår gruppledare Martin Kirchberg ställde till kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor på kommunfullmäktige den 11 dec. Vi menar att det finns all anledning att hysa en stor oro för de vidarebosattas kostnadsryggsäck, något som riskerar att belasta kommunens ekonomi under många år framöver.

  Frågorna Martin ställde finns här: Frågor

  Svaren från kommunstyrelsens ordförande: Svar

 • SD i Torsås lämnar in sin första skuggbudget

  Av Martin Kirchberg den 31 maj, 2017
  0

  Pressmeddelande 2017-05-31

  Sverigedemokraterna i Torsås lämnar in sin första skuggbudget

  För första gången lämnar Sverigedemokraterna i Torsås in en egen skuggbudget.

  Gruppledare Martin Kirchberg kommenterar:

  – Det är med stor glädje som vi lämnar in en seriös skuggbudget. Vår bild är att kommunens långsiktiga ekonomi tyvärr är mycket ansträngd, i motsats till den bild majoriteten vill ge. Vi har för 2018 prioriterat några områden som ligger oss varmt om hjärtat; skolan, ungdomar och äldre.

  De viktigaste punkterna i Sverigedemokraternas i Torsås budget för 2018 är:

  • SD Torsås är oroade över kommunens långsiktiga ekonomi, som är mycket ansträngd, trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. Detta baseras huvudsakligen på socialnämndens kroniska underskott. Vidare finns en sedan länge upparbetad underhållsskuld i fastighetsbolagen, vilken måste åtgärdas. Detta försvåras av att investeringar inte kan tillgodoräknas fullt ut på grund av K3-reglerna om marknadsvärdering.

  • SD Torsås har tillskjutit extra medel till socialnämnden eftersom det ter sig uppenbart att detta behövs sett mot de senaste årens resultat. En påtaglig effektivisering av socialnämndens verksamheter kommer ändå att bli nödvändig.

  • SD Torsås ställer sig bakom den ramökning på 2,5 mnkr som föreslås till skolan. Utöver det har vi satsat extra medel till folkhälsoarbete med tonvikt på ungdomar. Tillskottet är baserat på det faktum att vi ser ett ökat missbruk och därmed följande hälsoproblem. Vi har anslagit medel för att avsevärt utöka skolsköterskans tid och tillgänglighet på skolan, vilken idag är helt otillräcklig. Vi vill också bygga en motorgård för ungdomarna.

  • SD Torsås har även anslagit medel för ett oppositionsråd på halvtid. Detta möjliggör en mer ingående analys av majoritetens styre, ger utökade möjligheter till att skriva motioner och skapar därmed bättre balans mellan majoritet och opposition. Ett anslag som stärker demokratin i kommunen.

  Gruppledare Martin Kirchberg kommenterar:

  – Jämfört med majoritetens en mnkr så förstärker vi socialnämndens ram med hela 4,5 mnkr, som vi tar från tidigare överskott. Eftersom socialnämnden prognos är att gå med nio miljoner i underskott 2017, och sannolikt ännu mer under 2018, anser vi inte att det är seriöst att underfinansiera verksamheten till den milda grad som övriga partier föreslår. SD vill inte skära ned på välfärden. En budget ska inte vara ett önsketänkande utan ska spegla verkligheten och vara långsiktigt hållbar.

  Läs hela budgeten här.

 • SD på Gullabo marknad den 6 maj

  Av Martin Kirchberg den 10 maj, 2017
  0

  Traditionsenligt så bjöd Gullabo marknadsdag på fint vårväder, uppåt 19 grader varmt. Vi hade ett tält på plats för att möta väljare och kommunmedborgare intresserade av politik.

  Eftersom Jimmie Åkesson höll sitt vårtal samma dag så spelade vi direktsändningen från Långholmen mellan ca kl 14 och 15:30.

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av Martin Kirchberg den 10 januari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: