Sverigedemokraterna Torsås | Sverigedemokraterna i Torsås | Sida 2

Sverigedemokraterna Torsås

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Torsås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

                                    svenska-flaggan-243x162

Martin Kirchberg

Ordförande SD Torsås

073-100 78 83

 

 • Resumé av KF 2018-03-12

  Av Martin Kirchberg den 19 mars, 2018
  0

  En liten resumé av några intressanta punkter på KF mötet.
  • Socialnämnden beviljades extra 8,5Mkr för att kunna klara att upprätthålla en adekvat verksamhet. Dessa extra pengar får man genom några engångsåtgärder och genom att frångå regeln om god ekonomisk hushållning. (denna innebär att kommunen skall göra ett litet överskott för att ha marginaler för oförutsedda utgifter).
  Martin Kirchberg SD framförde att det vore mycket lämpligt att ge till uppdrag år kommunchefen att titta på vilka besparingar som skulle kunna göras för att kompensera för denna extrautgift.
  Majoriteten (S+V+M+KD+L+MP) och C röstade alla mot det förslaget. Detta är mycket anmärkningsvärt, speciellt i beaktande av att kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor sa att 2019-2021 kommer att bjuda på stora ekonomiska utmaningar. Alla vet att det tar tid att genomföra besparingar i en kommun. Vore det då inte lämpligt att omedelbart börja utreda vad man skulle kunna göra? Risken är nu att kommunen sitter i en än mer problematisk situation 2019. Majoriteten hänvisar till att man har 14 Mkr i resultat utjämningsreserven (av vilka man tar 2,5 för att klara 2018). Tyvärr kan det visa sig att dessa pengar går mycket snabbt att förbruka om man inte vidtar åtgärder i tid.
  • SD ställde en fråga till socialnämnden om hur många av de sk.”ensamkommande flyktingbarnen” i Torsås kommun som hade fått sin ålder uppskriven och om kommunen avsåg att vidtaga några åtgärder mot dem.
  Svaret blev att 2016 hade 1 st. fått sin ålder uppskriven och 2017 15 st. Kommunen avsåg inte att vidta några åtgärder eftersom de nu var migrationsverkets ansvar.
  Martin påpekade att det finns en skyldighet att anmäla lagbrott ( i detta fallet bidragsfusk) även om kommunen i detta fallet inte drabbats ekonomiskt.( dock har migrationsverket drabbats av kostnaden 1900kr per dag per individ)
  • Martin Kirchberg lade fram motion om mångkulturellt bokslut. Denna går ut på att kommuninnevånarna löpande skall få veta vad immigrationen kostar för kommunen. Redovisningen idag är så snårig att det är i det närmaste omöjligt att få veta hur mycket det kostar och detta måste rättas till. Kommuninnevånarna har rätt att få veta.

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2018

  Av Martin Kirchberg den 11 januari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Frågor om vidarebosättning

  Av Martin Kirchberg den 19 december, 2017
  0

  Barometern skriver idag om de frågor om vidarebosättning som vår gruppledare Martin Kirchberg ställde till kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor på kommunfullmäktige den 11 dec. Vi menar att det finns all anledning att hysa en stor oro för de vidarebosattas kostnadsryggsäck, något som riskerar att belasta kommunens ekonomi under många år framöver.

  Frågorna Martin ställde finns här: Frågor

  Svaren från kommunstyrelsens ordförande: Svar

 • SD i Torsås lämnar in sin första skuggbudget

  Av Martin Kirchberg den 31 maj, 2017
  0

  Pressmeddelande 2017-05-31

  Sverigedemokraterna i Torsås lämnar in sin första skuggbudget

  För första gången lämnar Sverigedemokraterna i Torsås in en egen skuggbudget.

  Gruppledare Martin Kirchberg kommenterar:

  – Det är med stor glädje som vi lämnar in en seriös skuggbudget. Vår bild är att kommunens långsiktiga ekonomi tyvärr är mycket ansträngd, i motsats till den bild majoriteten vill ge. Vi har för 2018 prioriterat några områden som ligger oss varmt om hjärtat; skolan, ungdomar och äldre.

  De viktigaste punkterna i Sverigedemokraternas i Torsås budget för 2018 är:

  • SD Torsås är oroade över kommunens långsiktiga ekonomi, som är mycket ansträngd, trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. Detta baseras huvudsakligen på socialnämndens kroniska underskott. Vidare finns en sedan länge upparbetad underhållsskuld i fastighetsbolagen, vilken måste åtgärdas. Detta försvåras av att investeringar inte kan tillgodoräknas fullt ut på grund av K3-reglerna om marknadsvärdering.

  • SD Torsås har tillskjutit extra medel till socialnämnden eftersom det ter sig uppenbart att detta behövs sett mot de senaste årens resultat. En påtaglig effektivisering av socialnämndens verksamheter kommer ändå att bli nödvändig.

  • SD Torsås ställer sig bakom den ramökning på 2,5 mnkr som föreslås till skolan. Utöver det har vi satsat extra medel till folkhälsoarbete med tonvikt på ungdomar. Tillskottet är baserat på det faktum att vi ser ett ökat missbruk och därmed följande hälsoproblem. Vi har anslagit medel för att avsevärt utöka skolsköterskans tid och tillgänglighet på skolan, vilken idag är helt otillräcklig. Vi vill också bygga en motorgård för ungdomarna.

  • SD Torsås har även anslagit medel för ett oppositionsråd på halvtid. Detta möjliggör en mer ingående analys av majoritetens styre, ger utökade möjligheter till att skriva motioner och skapar därmed bättre balans mellan majoritet och opposition. Ett anslag som stärker demokratin i kommunen.

  Gruppledare Martin Kirchberg kommenterar:

  – Jämfört med majoritetens en mnkr så förstärker vi socialnämndens ram med hela 4,5 mnkr, som vi tar från tidigare överskott. Eftersom socialnämnden prognos är att gå med nio miljoner i underskott 2017, och sannolikt ännu mer under 2018, anser vi inte att det är seriöst att underfinansiera verksamheten till den milda grad som övriga partier föreslår. SD vill inte skära ned på välfärden. En budget ska inte vara ett önsketänkande utan ska spegla verkligheten och vara långsiktigt hållbar.

  Läs hela budgeten här.