Sverigedemokraterna Torsås | Sverigedemokraterna i Torsås | Sida 4

Sverigedemokraterna Torsås

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Torsås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

                                    svenska-flaggan-243x162

Martin Kirchberg

Ordförande SD Torsås

073-100 78 83

 

 • Pressmeddelande

  Av Martin Kirchberg den 9 februari, 2016
  0

  Pressmeddelande 2016-02-09

  Sverigedemokraterna i Torsås har bildat en egen kommunförening
  Söndagen den 7 februari avhölls årsmöte där SD Södermöre delades och bildade de tre nya föreningarna SD Emmaboda, SD Nybro och SD Torsås.
  Den nyvalda styrelsen i SD Torsås består av Martin Kirchberg, Nicklas Thorlin, Kent Freij, Janita Kirchberg, Roger Nilsson, Per Olov Karlsson,  Mikael Johansson och Andreas Olsson. Nyvalde ordföranden Martin Kirchberg kommenterar:
  – Jag är glad att vi växer vidare. Vårt medlemsantal har stigit med 51% under 2015, vilket är rekord i länet.
  – Genom att bilda en egen kommunförening har vi en bättre plattform för att växa ytterligare inför valet 2018, då vi behöver många nya aktiva företrädare.
  För mer information, kontakta Martin Kirchberg, telefon 073-100 78 83.
 • Folkets hus är inte längre folkets

  Av nicklasthorlin den 15 december, 2015
  0

  Folkets hus är inte längre folkets

  SD Torsås planerade att hålla ett informationsmöte för alla våra medlemmar i kommunen. Vår första tanke på lämplig lokal var då Folkets hus i Torsås. Föreningen svarade dock nekande, med hänvisning till en uthyrningspolicy som de har fått från sin riksorganisation ”Folkets hus och parker”:

  ”… Däremot är företrädare för samtliga riksdagspartier välkomna att delta i olika arrangemang i våra lokaler, till exempel politiska debatter, panelsamtal och annat. Alla individer är också välkomna att delta i dessa aktiviteter. Men aktiviteter arrangerade av främlingsfientliga och rasistiska partier, så som Sverigedemokraterna säger vi nej till.

  Detta häpnadsväckande svar anser vi är oförskämt, ja, rent av kränkande. Vi sverigedemokrater är emot rasism och främlingsfientlighet, men det används fortfarande emot oss av politiska skäl.

  Vi uppmanar härmed föreningen att upplysa oss om exakt vad ni anser är ”främlingsfientligt” och ”rasistiskt” hos SD. Har ni ens läst vårt principprogram?

  Er hållning utestänger mer en fjärdedel av befolkningen från det s.k. ”Folkets hus”. Är det verkligen så att kommuninvånarnas skattemedel ska gynna föreningar som diskriminerar en så stor del av befolkningen?

  Om nu Folkets hus i Torsås står upp för sitt mantra om ”allas lika värde” så borde de såklart ta avstånd från sitt riksförbund och begära utträde från detsamma. Eller är det bara SD:s medlemmar och sympatisörer som inte är lika mycket värda?

  Martin Kirchberg
  SD Torsås

 • Gullabo skola

  Av nicklasthorlin den 31 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna gick till val på att bevara de mindre skolorna i bygden – vi ser därför med stor oro att Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna påbörjar nedmonteringen av Gullabo skola.

  Med en bristfällig utredning till grund beslutade bildningsnämnden att flytta mellanstadiet till Torskolan. Det var dock inte en enig nämnd som beslutade, utan ärendet avgjordes med en utslagsröst då Moderaterna avstod. Endast Sverigedemokraterna och Centerpartier motsatte sig centraliseringen, men även att frågan beslutades i nämnden och inte i kommunfullmäktige.

  Utredningen som låg till grund för beslutet var bristfällig på många olika sätt. Bristerna var i form av obesvarade frågor, ofullständiga resonemang och begränsade möjligheter för barn, föräldrar och personal att i dialog och samverkan påverka förslagen.

  Frågan om Gullabo skola är större än bildningsnämnden, därför borde ärendet tagits i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna har för avsikt att överklaga till förvaltningsrätten för att pröva frågan, än är kampen inte över

 • Återrapport av den gångna tiden

  Av nicklasthorlin den 31 mars, 2015
  0

  Torsåskf

  Från vänster, Kent Freij, Martin Kirchberg, Nicklas Thorlin, Janita Kirchberg, Per Olov Karlsson och Per-Olov Vickius

  Året rullar på i all sin hast, snart är kylan bortbytt mot värme. Det är hög tid för att delge en enkel återrapport av den gångna tiden sedan rekordvalet.

  Sverigedemokraterna var valets stora vinnare, både på riksnivå och lokalnivå. I Torsås kammade vi hem 17.90% av rösterna – en slående ökning jämfört med 2010. Ett stort Sverigedemokraterna gjorde framtiden ovis då inget av blocken fick egen majoritet. Osäkerheten varade ända tills mitten av november då nyheten kom att sex partier bildar allians. En spretig allians av borgerliga och socialistiska partier skulle samarbeta, endast Sverigedemokraterna och Centerpartiet uteblev och hamnade i opposition.

  Sedan årsskiftet har vi varit representerade i alla politiska nämnder, var och vilka som sitter i dessa nämnder hittar du under fliken Förtroendevalda.

  Vi har än så länge lämnat tre motioner till kommunfullmäktige. Första motionen vi lade handlar om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri. Medborgarnas väl och trygghet är något vi sverigedemokrater bejakar. Den andra motionen var om att ta större hänsyn till närboendes försämrade boendemiljö vid etablering av vindkraftverk. För oss är det självklart att omsorgen om medborgarna och vårt kulturlandskap går före kraftig vindkraftsexploatering. Den tredje motionen handlar om märkning av kommunens bilpark. Vi vill att kommunens varumärke exponeras i det offentliga rummet.

  Fler motioner är på gång, vi tar det förtroende vi fick av väljarna på största allvar och kommer driva en aktiv torsåsvänlig politik!

  På återseende!

  Vänliga hälsningar,

  Kommunfullmäktigegruppen

 • God jul och gott nytt år!

  Av mattias.b.johansson den 22 december, 2014
  0

  Sverigedemokraterna i Kalmar län önskar alla våra medlemmar och sympatisörer en God Jul och ett Gott Nytt år där vi tar ytterligare steg framåt tillsammans!