Sverigedemokraterna Torsås | Sverigedemokraterna i Torsås | Sida 4

Sverigedemokraterna Torsås

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Torsås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

                                    svenska-flaggan-243x162

Martin Kirchberg

Ordförande SD Torsås

073-100 78 83

 

 • Gullabo skola

  Av nicklasthorlin den 31 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna gick till val på att bevara de mindre skolorna i bygden – vi ser därför med stor oro att Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna påbörjar nedmonteringen av Gullabo skola.

  Med en bristfällig utredning till grund beslutade bildningsnämnden att flytta mellanstadiet till Torskolan. Det var dock inte en enig nämnd som beslutade, utan ärendet avgjordes med en utslagsröst då Moderaterna avstod. Endast Sverigedemokraterna och Centerpartier motsatte sig centraliseringen, men även att frågan beslutades i nämnden och inte i kommunfullmäktige.

  Utredningen som låg till grund för beslutet var bristfällig på många olika sätt. Bristerna var i form av obesvarade frågor, ofullständiga resonemang och begränsade möjligheter för barn, föräldrar och personal att i dialog och samverkan påverka förslagen.

  Frågan om Gullabo skola är större än bildningsnämnden, därför borde ärendet tagits i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna har för avsikt att överklaga till förvaltningsrätten för att pröva frågan, än är kampen inte över

 • Återrapport av den gångna tiden

  Av nicklasthorlin den 31 mars, 2015
  0

  Torsåskf

  Från vänster, Kent Freij, Martin Kirchberg, Nicklas Thorlin, Janita Kirchberg, Per Olov Karlsson och Per-Olov Vickius

  Året rullar på i all sin hast, snart är kylan bortbytt mot värme. Det är hög tid för att delge en enkel återrapport av den gångna tiden sedan rekordvalet.

  Sverigedemokraterna var valets stora vinnare, både på riksnivå och lokalnivå. I Torsås kammade vi hem 17.90% av rösterna – en slående ökning jämfört med 2010. Ett stort Sverigedemokraterna gjorde framtiden ovis då inget av blocken fick egen majoritet. Osäkerheten varade ända tills mitten av november då nyheten kom att sex partier bildar allians. En spretig allians av borgerliga och socialistiska partier skulle samarbeta, endast Sverigedemokraterna och Centerpartiet uteblev och hamnade i opposition.

  Sedan årsskiftet har vi varit representerade i alla politiska nämnder, var och vilka som sitter i dessa nämnder hittar du under fliken Förtroendevalda.

  Vi har än så länge lämnat tre motioner till kommunfullmäktige. Första motionen vi lade handlar om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri. Medborgarnas väl och trygghet är något vi sverigedemokrater bejakar. Den andra motionen var om att ta större hänsyn till närboendes försämrade boendemiljö vid etablering av vindkraftverk. För oss är det självklart att omsorgen om medborgarna och vårt kulturlandskap går före kraftig vindkraftsexploatering. Den tredje motionen handlar om märkning av kommunens bilpark. Vi vill att kommunens varumärke exponeras i det offentliga rummet.

  Fler motioner är på gång, vi tar det förtroende vi fick av väljarna på största allvar och kommer driva en aktiv torsåsvänlig politik!

  På återseende!

  Vänliga hälsningar,

  Kommunfullmäktigegruppen

 • God jul och gott nytt år!

  Av mattias.b.johansson den 22 december, 2014
  0

  Sverigedemokraterna i Kalmar län önskar alla våra medlemmar och sympatisörer en God Jul och ett Gott Nytt år där vi tar ytterligare steg framåt tillsammans!

 • Pressmeddelande

  Av Martin Kirchberg den 8 november, 2014
  0
  Pressmeddelande 2014-11-08

  Enligt tidningen Barometern idag får nu den valtekniska samverkansgruppen S, V, MP och FP i Torsås kommun sällskap av även KD och M.
  Sverigedemokraternas gruppledare i Torsås, Martin Kirchberg, kommenterar:
  – Centern har uppvisat en häpnadsväckande nonchalans i överläggningarna. Det är tydligt för oss att C har stagnerat och nu hör till det förgångna i kommunen.
  – Även de andra borgerliga partiernas väljare har all anledning att vara besvikna. Det var helt säkert inte detta som moderater, folkpartister och kristdemokrater hade tänkt sig när man röstade på sitt respektive parti.
  – Sverigedemokraterna är som innan i opposition och kommer att vara öppna för samtal med alla partier. Vi är övertygade om att det behövs en dialog mellan alla partierna i kommunfullmäktige för att ta tillvara väljarnas intressen.