Styrelsemöte | Sverigedemokraterna Torsås

Styrelsemöte

Bild 382Sverigedemokraterna Södermöre har under den gångna helgen haft ett styrelsemöte där man diskuterade bland annat  hur situationen med kandidater inför valet 2014 ser ut, med oss hade vi Distriktsordförande Mattias Bäckström Johansson som informerade lite om hur valåret kommer att se ut.
Det diskuterades flitigt om allt samtidigt som man på sista punkten i dagordningen diskuterade om lite olika formar av familjedagar eller andra aktiviteter som man kunde anordna inom föreningen.